Witajcie

OFOONR powstała w kwietniu 1999 roku z inicjatywy 21 organizacji zrzeszających osoby niesprawne ruchowo.

Federacja skupia organizacje z terenu całego kraju zrzeszające osoby niesprawne ruchowo i osoby działające na ich rzecz.

Dążymy do zapewnienia osobom niepełnosprawnym dostępu do wszystkich instytucji i usług zapewnianych w naszym społeczeństwie, do pełnego wykorzystania praw obywatelskich.

Naszym celem jest obrona interesów osób niesprawnych ruchowo, ich wszechstronna rehabilitacja oraz zwiększenie uczestnictwa tych osób w życiu społecznym, gospodarczym i kulturalnym kraju.

Główne działania OFOONR zmierzają do:

stworzenia uregulowań prawnych zapewniających inwalidom narządu ruchu równość szans w zakresie dostępu do nauki, zatrudnienia, kultury wypoczynku itp.,

likwidacji wszelkiego rodzaju barier (architektonicznych, komunikacyjnych, psychologicznych), uniemożliwiających pełną integrację osób niepełnosprawnych z resztą społeczeństwa,

samopomocy w rozwiązywaniu problemów w działalności organizacji członkowskich.

Serdecznie zapraszamy do współpracy wszystkie stowarzyszenia zrzeszające osoby niesprawne ruchowo oraz osoby popierające naszą działalność.

Liczymy na członków wspierających:

– fundacje,
– przedsiębiorstwa i instytucje,
które zechciałyby wspomóc naszą działalność finansowo, rzeczowo lub merytorycznie.

Wszelkie informacje o naszej działalności jak również o innych sprawach dotyczących osób niepełnosprawnych możesz uzyskać w biurze Federacji.

20-072 Lublin, ul. Lubomelska 1-3 p. 101

Biuro jest czynne:

w poniedziałki
w godz. 12 00 – 16 30

od wtorku do piątku
w godz. 9 00 – 13 30

tel./fax (81) 742-45-51

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *